ABACUS & PARTNERS

Finance & Legal Advice

News!

Wet DBA: Vier noodzakelijke stappen

De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft grote gevolgen voor zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als tussenpersoon en bemiddelaar. De zekerheid die de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaf is grotendeels verdwenen. Op grond van de Wet DBA is een eigen beoordeling van de arbeidsrelatie en de feiten en omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd, opnieuw een veel grotere rol gaan spelen. Wat moet u doen? Vier noodzakelijke stappen.

1. Inventariseren

U maakt een inventarisatie aan de hand van de volgende vragen:

  • Maken wij (onderneming) gebruik van zzp’ers?
  • Met welke zzp’ers sluiten wij rechtstreeks een overeenkomst van opdracht?
  • Welke zzp’ers werken bij ons op basis van bemiddeling?
  • Welke zzp’ers werken bij ons op basis van tussenkomst?
  • Zijn er ook mensen werkzaam op basis van inkomsten uit overige dienstbetrekking?
  • Hoe ga ik de beoordeling arbeidsrelaties in de toekomst behandelen?

Na de inventarisatie, waarbij u de zzp’ers als het ware in vakjes heeft ingedeeld, gaat u verder met stap 2. Wanneer u al (langer) gebruikmaakt van zzp’ers of nieuwe zzp’ers inschakelt, is het in alle gevallen noodzakelijk om de volgende stappen te nemen.

2. Welke situatie (modelovereenkomst) is van toepassing?

Nadat u een inventarisatie heeft gemaakt van de bij u werkzame zzp’ers, is het van belang te beoordelen welke arbeidsrelatie en eventuele contractvorm van toepassing is op de verschillende situaties. Deze situaties worden hierna achtereenvolgens behandeld.

3. Rechtstreeks zzp’er contracteren

U beoordeelt of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking of van een zelfstandige onderneming of zelfstandig uitgeoefend beroep. In het geval van een (fictieve) dienstbetrekking houdt u loonheffing(en) in en draagt deze af. Is er geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking maar van een zelfstandige onderneming of een zelfstandig uitgeoefend beroep, dan beslist u of u gebruik gaat maken van een van de modelovereenkomsten van de belastingdienst. Omdat het gaat om een algemene modelovereenkomst, zal de overeenkomst aangevuld moeten worden met concrete gegevens van partijen en afspraken over de werkzaamheden, de duur van de overeenkomst, de vergoeding, een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, geheimhouding, aansprakelijkheid bij schade et cetera.
Gaat u een eigen overeenkomst gebruiken, dan beslist u of u deze ter beoordeling gaat voorleggen aan de belastingdienst. Gezien de zekerheid die u aan een goedkeuring kunt ontlenen, is dit wel aan te raden.

4. Zzp’er inschakelen door tussenkomst

Ook in het geval van het inschakelen van een zzp’er door tussenkomst van een intermediair dient u de relatie met de zzp’er te beoordelen. Is er daadwerkelijk geen sprake van dat de zzp’er bij u als derde onder uw leiding en toezicht werkt? Maar ook: wat is de uitkomst van de beoordeling van de arbeidsrelatie tussen de zzp’er en de intermediair? Et cetera. Is er sprake van een (fictieve) dienstbetrekking, dan dient de intermediair loonheffingen in te houden en af te dragen. U loopt hiermee het risico op inlenersaansprakelijkheid. Als u tot de conclusie komt dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, kunt u de zzp’er inschakelen via de intermediair. Voor de overeenkomst met de intermediair is er (nog) geen modelovereenkomst gepubliceerd. Hiervoor gebruikt u een eigen overeenkomst of de overeenkomst van de intermediair.

Bron: HR-prakijk